logo
 
Suomen Sukututkimusseura
Historiakirjat

Yleistä
Yhteiset kentät
Kastetut
Vihityt
Haudatut
Muuttaneet
Tekstin syöttö
Esimerkkejä
   

Ohjeita hakutekstien syöttöön

Hakutekstit syötetään lomakkeeseen käyttäen yleensä nykyistä kirjoitusmuotoa. Hakuohjelma osaa etsiä tiedot myös usealla eri kirjoitustavalla kirjoitettuna. Haussa ei ole väliä onko kirjaimet isoja vai pieniä. Ainoastaan ne kentät, joihin on syötetty hakuehtoja, vaikuttavat tietojen etsimiseen. Tyhjäksi jätetyt kentät voivat siis joko olla tyhjiä tai sisältää minkä tahansa tekstin.

Tiedosta voidaan syöttää myös vain osa. Tällöin pitää käyttää jokerimerkkejä * ja ?. * vastaa mitä tahansa merkkijonoa (myös tyhjää) ja ? vastaa yhtä merkkiä. Esimerkiksi hakusana *Kuona* löytää myös tekstit Ala-Kuona, Ylä-Kuona, sekä muut tekstit jonka osana on Kuona. *Kuona löytää Kuonan lisäksi Ala-Kuonan ja Ylä-Kuonan. Kuona* löytää Kuonan lisäksi esim. Kuonan torppa yms.

Hakuohjelmaa lisää automaattisesti hakusanan loppuun jokerimerkin * eli hakusana Kuona vastaa täysin sanaa Kuona*. Jos haluaa etsiä tietoja hakusanalla, jonka loppuun ei lisätä jokerimerkkiä, täytyy sinne lisätä piste. Esimerkiksi hakusana Berg. löytää vain tekstin Berg, mutta ei Bergholmia. Jos hakusanassa käytetään jokerimerkkejä, sanan loppuun ei lisätä automaattisesti tähteä vaan se pitää itse tarvittaessa lisätä hakusanan loppuun.

Kun haetaan tietoja useammasta seurakunnasta, ei kannata käyttää sanan alussa jokerimerkkiä. Näiden käyttö hidastaisi hakua huomattavasti. Sanan lopussa voi jokerimerkkejä käyttää.

Jos hakusanan alkuun lisätään dollari ($), hyväksytään hakutuloksiksi myös tapahtumat, joissa kyseistä kenttää ei ole syötetty. Tätä toimintoa voidaan hyödyntää esimerkiksi haettaessa tietoja jostakin talosta, jota ei ole erikseen mainittu jokaisen tapahtuman yhteydessä. Esimerkiksi talokentässä hakusana $Mikkola valitsee ne tapahtumat, joissa talokentässä on teksti Mikkola tai joissa talokenttää ei ole syötetty ollenkaan.

Hakukenttään voi syöttää useampia hyväksyttäviä tekstejä erottelemalla ne TAI-sanalla. Esimerkikiksi lapsen nimikentässä hakuteksti Jussi TAI Matti löytää kaikki tapahtumat, joissa lapsen nimenä on Jussi tai Matti.

Etunimi

Etunimi kannattaa syöttää nykyisen kirjoitusmuotonsa mukaisena perusmuodossa. Hakuohjelma osaa etsiä tietoja sekä ruotsin- että suomenkielisellä kirjoitusasulla.

Esimerkkejä:

  • Johan = etsii kaikki henkilöt, joiden etunimi on Johan, Juho, Juhani, yms.
  • Juho = samoin
  • Johan Henrik = etsii kaikki henkilöt, joiden etunimiä ovat Johan ja Henrik (Johan Henrik tai Henrik Johan)

Jos kenttä jätetään tyhjäksi, hyväksytään tällä hakuehdolla kaikki tapahtumat.

Huom! Etunimikentässä tyhjät käsitellään eri tavalla kuin muissa kentissä. Tyhjä tulkitaan JA-ehdoksi niin, että tapahtumissa tulee löytyä kaikki syötetyt etunimet. Tietokantaan on tallennettu enintään kolme etunimeä henkilöä kohden. Etunimet saavat olla missä tahansa järjestyksessä (ks. yllä oleva esimerkki), mutta jokainen niistä täytyy löytyä, jotta tapahtuma hyväksyttäisiin.

Patronyymi (isännimi)

Patronyymi kannattaa syöttää nykyisen kirjoitusmuotonsa mukaisena perusmuodossa. Hakuohjelma osaa etsiä tietoja sekä ruotsin- että suomenkielisellä kirjoitusasulla. Patronyymin voi kirjoittaa joko ilman päätettä (poika/son, tytär/dotter/dr), tai päätteen kanssa. Varmin kirjoitusmuoto on ruotsinkielinen son/dr pääte nimen perässä, mutta tarkoitus on, että tiedot löytyisivät myös muilla kirjoitusasuilla.

Esimerkkejä:

  • Johanson = etsii kaikki henkilöt, joiden patronyymi on Johanson, Johans., Juhonpoika, yms.
  • Juhonpoika = samoin
  • Johan = samoin
  • Juho = samoin

Jos kenttä jätetään tyhjäksi, hyväksytään tällä hakuehdolla kaikki tapahtumat.

Sukunimi

Sukunimi kannattaa syöttää nykyisen kirjoitusmuotonsa mukaisena perusmuodossa. Sukunimien normalisoinnissa on erinäisiä ongelmia, joten jos nimestä on useampia kirjoitusmuotoja, eikä tietoja tunnu löytyvän, kannattaa kokeilla käyttää myös toista kirjoitusasua. Usein parhaimman tuloksen saa kirjoittamalla hakuehdoksi noin viisi kirjainta nimen alusta, joilloin siis etsitään kaikki niin alkavat sanat. Jokerimerkkien käyttö voi auttaa myös tiettyjen eri tavoin kirjoitettujen kirjainyhdistelmien kanssa.

Etsittäessä tietoja Länsi-Suomen seurakunnista, kannattaa huomioida, että useissa seurakunnissa henkilöillä ei ollut käytössä sukunimeä, vaan pelkkä patronyymi. Tällöin on voitu kirjata myös talon nimi henkilön sukunimikenttään.

Jos kenttä jätetään tyhjäksi, hyväksytään tällä hakuehdolla kaikki tapahtumat.

Asuinpaikka

Paikan nimet kannattaa syöttää nykyisen kirjoitusmuotonsa mukaisena perusmuodossa. Hakuohjelman testausvaiheessa kaikkia paikannimiä ei ole vielä normalisoitu, joten niiden käyttö hakuehtona voi tuottaa ongelmia. Jos tietoja ei löydy, kannattaa käyttää alkuperäisessä lähteessä esiintyvää kirjoitusasua, tai esimerkiksi sen alkuosaa. Jokerimerkkejä voi usein hyödyntää tällaisissa tapauksissa.

Joissakin seurakunnissa on talon nimi kirjattu joskus sukunimi-kenttään. Tämä voi aiheuttaa ongelmia etsittäessä tietoja talon tai sukunimen mukaan. Jos haluttuja tietoja ei näytä löytyvän, kannattaa tarkistaa, löytyisikö tiedot vaihtamalla hakukenttää (talon nimi sukunimeksi). Jos kenttä jätetään tyhjäksi, hyväksytään tällä hakuehdolla kaikki tapahtumat.