logo
 
Suomen Sukututkimusseura
Historiakirjat

Yleistä
Yhteiset kentät
Kastetut
Vihityt
Haudatut
Muuttaneet
Tekstin syöttö
Esimerkkejä
   

Ohjeita historiakirjojen haun käyttöön

Yleistä

Historiakirjojen tiedot on tallennettu tietokoneelle ja normalisoitu sellaiseen muotoon, että tietohakujen teko niistä on mahdollista. Tällä hetkellä etunimien normalisointi on varsin pitkällä, mutta muoden kenttien tekstit ovat vielä suurilta osin normalisoimatta. Tiedot on tarkoitettu nimenomaan hakukäyttöön, eikä korvaamaan alkuperäisiä historiakirjoja tai niistä tehtyjä kopioita (ns. mustat kirjat). Tiedoissa voi olla virheitä, ja kaikki tiedot tulisikin tarkistaa alkuperäisistä lähteistä.

Kannattaa myös huomioida, että tietokannassa ei ole tapahtumia 1900-luvulta. On siis aivan turha yrittää etsiä tietoja esimerkiksi vuosilta 1950-1975. Tarkempia tietoja käytettävissä olevista tiedoista saa tilastot-toiminnolla.

Hakuohjelma rajoittaa näkyvillä olevat tapahtumat 100 vuotta vanhempiin. Tämä raja perustuu kirkkolain mukaiseen tietojen vapaaseen käyttöön. Käytännössä vuonna 1997 viimeisin näkyvä päivä on 31.12.1896 ja seuraavan vuoden alusta 31.12.1897 jne.

Alkusivu - seurakuntaluettelo

Aluksi täytyy valita, mistä seurakunnista haluaa etsiä tietoja. Jos oikea seurakunta on tiedossa, kannattaa haku ehdottomasti rajata vain yhtä seurakuntaa koskemaan. Haut useista seurakunnista vievät huomattavasti enemmän aikaa ja tuottavat usein tietoja, joita ei olisi haluttu. Jos tietoja haetaan useammasta seurakunnasta kerrallaan, kannattaa hakuehtoja tarkentaa, jotta löydettyjen tietojen määrä jäisi riittävän pieneksi. Useissa tapauksissa riittää tosin sukunimen alku (kunhan kyseessä oleva sukunimi ei ole kovin yleinen).

Kirjavalikko

Kun halutut seurakunnat on valittu hakuun, päästään kirjavalikkoon. Siitä voidaan valita, mistä kirjasta halutaan etsiä tietoja. Jos hakuun on valittu vain yksi seurakunta, näytetään ruudulla vain ne kirjat, joista on käytettävissä tietoja. Lisäksi tällöin näytetään painonapin alla ne vuodet, joilta tapahtumat ovat. Jos seurakunnasta on kirjoitettu tarkempia tietoja, näytetään nämä painonappien alapuolella.

Hakulomakkeet

Hakuehdot syötetään WWW-selaimella lomakkeeseen ja ne lähetetään palvelimelle, joka palauttaa tietokannasta löytyneet tiedot taulukossa. Kun halutut hakuehdot on syötetty lomakkeeseen, haku käynnistetään klikkaamalla lomakkeen Hae-näppäintä.

Eri kirjoissa olevista yhteisistä kentistä on omat ohjeensa. Lue myös tarkemmat ohjeet kastettujen, vihittyjen ja haudattujen sekä muuttaneiden luettelon käytöstä.

Haun käyttö

Historiakirjoissa olevat tekstit on pyritty normalisoimaan hakua varten nykyaikaiseen kirjoitusmuotoon. Esimerkiksi kirjoissa esiintyvät etunimet Henr., Henric, Hinric, jne. on normalisoitu muotoon Henrik. Sinänsä tällä normalisoidulla muodolla ei ole väliä, sillä sitä käytetetään vain haun apuna. Haun tulokset näytetään kuitenkin alkuperäisessä muodossa. Eli haettiinpa tietoja nimellä Henric, Henrik, Heikki yms. saadaan samat tulokset. Parhaiten haku onnistuu käyttämällä nykyaikaista nimen kirjoitusasua, tosin tiedot löytyvät useilla eri kirjoitusasuilla (esimerkiksi kaikilla historiakirjoissa esiintyneillä kirjoitusmuodoilla).

Normalisoinnissa ei ole haluttu ottaa kantaa siihen, missä muotoa nimestä tulisi sukututkimuksessa käyttää, ja haun tulokset näytetäänkin siinä muodossa, kuin ne ovat alkuperäisessä lähteessä.

Huom! Normalisointi ei ole vielä valmis, joten kaikkia tietoja ei välttämättä löydy helposti. Jos tietojen löytymisessä on ongelmia, kannattaa lukea ohjeita hakutekstin syöttämisestä. Niistä selviää myös käytössä olevat jokerimerkit ja muut hakuteksteihin liittyvät erityiskomennot.

Ohjeisiin on otettu myös muutama esimerkkihaku, jotka voivat auttaa haun käytön oppimista.

Testausvaihe

Hakuohjelma on vielä osittain testausvaiheessa, kaikki havainnot virheistä ja kommentit käytöstä yms. ovat tervetulleita. Palautetta voi lähettää e-maililla osoitteeseen historia@genealogia.fi. Myös ehdotuksia hakuohjelmaan kaivatuista uusista toiminnoista voi lähettää samaan osoitteeseen.