logo
 
Suomen Sukututkimusseura
Historiakirjat

Yleistä
Yhteiset kentät
Kastetut
Vihityt
Haudatut
Muuttaneet
Tekstin syöttö
Esimerkkejä
   

Ohjeita haudattujen luettelon käyttöön

Haudattujen luettelossa voidaan käyttää muiden luetteloiden kanssa yhteisiä kenttiä. Näiden lisäksi käytössä on seuraavat hakuehdot:

Vainajan nimi ja asuinpaikka
Katso tarkemmat ohjeet nimen ja paikan syöttämisestä.

Omaisen etunimi, patronyymi ja sukunimi
Katso tarkemmat ohjeet nimen syöttämisestä. Kaikista seurakunnista ei ole omaisia tallennettu erikseen, joten näissä tapauksissa ei kannata syöttää omaiseen liittyviä hakuehtoja. Omaisten tallennustavan voi helposti tarkistaa esimerkiksi hakemalla tietoja haudattujen luettelosta ilman hakuehtoja.

Sukulaissuhde
Sukulaissuhdetta ei ole tällä hetkellä kirjattuna tietokantaan, joten sen käyttö hakuehtona on toistaiseksi turhaa.

Löydettyjen tietojen tulkinta

Löydetyt tapahtumat tulostetaan seuraavanlaisessa taulukossa:
ikä
kuollut haudattu kylä talo henkilö kuolinsyy vv kk vko pv
15.1.1800 26.1.1800 Urajärvi Päräjoki Abrah. Gabrielss. Kikhosta7 9   
alkup: Tp.b.{PIK}
15.1.1800 26.1.1800 Särckjerfvi Brusila gl.vd. Gustaf Grelss. Vattsot76    

Tiedot on tallennusvaiheessa jaettu eri kenttiin, jotta haut olisivat mahdollisia. Tulosteessa näitä kenttiä kuitenkin yhdistetään siten, että sivun ulkonäkö vastaisi mustien kirjojen rakennetta. Kuolinikä on jaettu neljään kenttään. Jos lähteessä on käytetty vastaavaa jakoa ja numerot on syötetty kokonaislukuina, on näin menetelty myös tallennettaessa. Murtoluvut on pyritty muuntamaan mahdollisimman vastaaviksi arvoiksi (esim. 1/2 vuotta on muunnettu 6 kuukaudeksi). Tällöin alkuperäinen tieto voi olla mainittu kommenttikentässä.

Suluissa ja pienemmällä koolla tulostetut tekstit ovat johonkin kenttään liittyviä kommentteja. Näissä voi olla tallentejan havaintoja tiedoista tai tarkennuksia edellä olevaan kenttään.

Tapahtumiin voi liittyä pitempi kommentti. Tämä on tapahtumaa seuraavalla rivillä sinisen alkup-tekstin jälkeen ja on tässä tapauksessa lähteeseen liittyvä kommentti. Vastaavanlainen tallentaja oma kommentti on merkitty oma-tekstillä. Näiden tekstien perässä voi olla aaltosuluilla erotettuna alikentän nimi.

Joidenkin seurakuntien tiedot on tallennettu ohjelmilla, joilla syötetään erilaisia kenttiä kuin hakuohjelman käyttämässä tietokannassa. Nämä tiedot on tällöin merkitty alkuperäiskommentteina.